เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น SilkFP-101TA

SilkFP-101TA เครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่ สแกนไว ด้วยเทคโนโลยี SilkID สแกนได้ทุกสภาพลายนิ้วมือ แม้มือเปียก แห้ง หรือมีรอยเปื้อน รองรับ 3000 ลายนิ้วมือ บันทึกรายการได้ 100000 รายการ ส่งออกข้อมูลผ่านทาง usb ได้ทันที