แสดง 6 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา รุ่น iFace Series Th 02

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา รุ่น SFace900

NEW

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า FaceDepot-7A

NEW

เครื่องทาบบัตร

เครื่องสแกนใบหน้า G4

NEW

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า SpeedFace -V5