เครื่องบันทึกเวลา รุ่น iFace Series Th 02

iFace Series Th 02 เป็นเครื่องบันทึกเวลานวัตกรรมใหม่ที่พร้อม ด้วยคุณสมบัติสำหรับการ ประมวลผล และยืนยัน ระบุบุคคลด้วยใบหน้า และลายนิ้วมือ, รองรับการยืนยันระบุบุคคลได้หลายรูปแบบ เช่น สแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัส รวมถึงการเลือกสลับหรือเลือกรวมรูปแบบ เพื่อยืนยันระบุบุคคลตาม ความเหมาะสม, สามารถใช้ร่วมกับเครื่องรุ่นอื่นๆ ซึ่งใช้การเชื่อมต่อ TCP/IP, USB Host เพื่อให้ การจัดการโอนถ่ายข้อมูลง่าย และสะดวก, นอกจากนี้รูปลักษณ์ใหม่ที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งาน และสถานที่ใช้งาน เช่น บริษัท ธนาคาร และโรงงาน