เครื่องสแกนลายนิ้วมือ FV18

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และสแกนเส้นเลือดลายนิ้วมือ รุ่น FV18