เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น F18

F18 เครื่องสแกนลายนิ้วมือยอดนิยม เป็นได้ทั้งเครื่องสแกนนิ้ว เครื่องบันทึกเวลา และควบคุมประตูเข้าออก ได้รับความนิยมและติดตั้งทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง