แสดง 7 รายการ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา รุ่น iFace Series Th 02

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา รุ่น SFace900

New

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น MultiBio 800-H

NEW

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า FaceDepot-7A

NEW

เครื่องทาบบัตร

เครื่องสแกนใบหน้า G4

NEW

เครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้า SpeedFace -V5