ผลงานการติดตั้งเครื่องบันทึกเวลา

เครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกนลายนิ้วมือของไทเกอร์ซอฟท์ ได้รับการติดตั้งมาแล้วทั่วประเทศ